Certifikati

CERTIFIKATI

Dokaz kvalitete naših
usluga

9001-2015 certifikat

ISO 9001:2015

ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Posjedovanjem certifikata ISO 9001 dokazuje se uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji.

Organizacije mogu imati uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sustav uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sustav upravljanja kvalitetom.

ISO 14001:2015

Normom ISO 14001:2015 utvrđuju se zahtjevi za sustav upravljanja okolišem, što pomaže organizacijama da povećaju svoju uspješnost u upravljanju okolišem kroz učinkovito korištenje resursima te izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, a čime se povećava konkurentnost organizacije i povjerenje zainteresiranih strana. Predviđeni rezultati sustava upravljanja okolišem uključuju:

  • povećanje uspješnosti upravljanja okolišem
  • ispunjenje obveza usklađenosti
  • ostvarenje ciljeva povezanih s okolišem.